Kwaliteit

De medewerkers van MCE Zorg zetten zich elke dag opnieuw in om de beste zorg voor onze cliënten te bieden. Er zijn individuele gesprekken met cliënt en coach, nauw contact met onze cliëntenraad en een benaderbare cultuur binnen MCE, waardoor we goed weten hoe de geboden zorg ervaren wordt. Daarnaast hebben we in onze zorgsector te maken met zorgkantoren en een veranderende zorgsector en de daarbij horende kwaliteitsnormen en -afspraken.

Kwaliteitscertificering (ISO 9001 – DNV-GL)
Monitoren en verbeteren van kwaliteit van zorg én kwaliteit van onze organisatie is binnen MCE een continu proces. We zijn ISO-gecertificeerd en werken met een jaarlijkse kwaliteitscyclus. Deze bestaat uit een interne audit, externe audit en directiebeoordeling. Alle worden door externe partijen uitgevoerd. 

Het kwaliteitskompas
Eén van die ontwikkelingen is dat we werken vanuit het nieuwe Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028. Dit is een landelijk kompas voor het leveren van goede zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Het vervangt daarmee het Kwaliteitskader 2017-2022. Voor meer informatie zie de website van de VGN.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen publiceren we het Kwaliteitsbeeld 2023, waarin we in beeld brengen hoe wij afgelopen jaar de zorg hebben ingezet en kijken vooruit naar de interne en externe ontwikkelingen in de zorgsector en onze organisatie.

Transitie naar toekomstbestendige zorg
Zorgverzekeraars en VGN hebben begin 2022 een akkoord gesloten, bedoeld om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Er zijn kanslijnen/ontwikkelthema’s opgesteld, waar we in de komende jaren verder invulling aan zullen gaan geven. Wil je weten hoe wij hier invulling aan geven, neem dan contact met ons op.

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.