Voor verwijzers

De gehele
Achterhoek

Naast
onze clienten

Kleinschalig

MCE Zorg ondersteunt (jong)volwassenen die een volgende stap naar zelfstandigheid willen maken. Binnen MCE Zorg bieden we ondersteuning op het snijvlak van zorg, welzijn en veiligheid. Samen werken we aan onder andere het opbouwen van een sociaal netwerk, participeren op de arbeidsmarkt of zelfstandig wonen. 

MCE Zorg is een ambitieuze organisatie. Met onze zorg en begeleiding bieden wij regionaal een antwoord op vragen en problemen van onze cliënten. Wij denken met de cliënt mee en staan naast hen. We kijken achter probleemgedrag naar de intrinsieke motivatie van cliënten om te werken aan haalbare doelen. Samen kijken we wat de beste zorg is.

Indicaties

Heeft een cliënt recht op zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)?
Dan kan deze cliënt al dan niet met behandeling en/of met dagbesteding, terecht bij ons met een van de volgende indicaties van uit de WLZ:

  • VG 3 t/m 6
  • LVG 2 en 3
  • GGZ Wonen 1, 2 en 3

We leveren WLZ-Zorg in de vorm van een ZZP, VPT of MPT. Daarnaast bieden we zorg voor jongeren jonger dan 18 jaar, vallend onder de Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ).

We bieden geen zorg aan mensen met een IQ lager dan 55, zedendelinquenten of mensen met een ernstige vorm van verslaving. Deze mensen verwijzen we door naar collega-specialisten.

Cliënten bij MCE Zorg die gebruik maken van woonbegeleiding, betalen een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte is afhankelijk van inkomen en zorgvorm. Op de website van het CAK is verdere informatie te vinden.

Werkgebieden

We zijn zorgaanbieder voor de gehele Achterhoek. Onze kleinschalige woonvormen zijn gehuisvest in de gemeente Oost-Gelre en Doetinchem.

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.