Hoe werken wij

We starten altijd met een uitgebreide kennismaking met jou. We bestuderen, met jouw toestemming, je opgevraagde of aangeleverde dossier en bespreken in het intakegesprek jouw wensen en wat we voor je kunnen betekenen. 

Jij krijgt informatie over onze systeemgerichte manier van werken en we vertellen je meer over wat MCE voor ons betekent. Hoe we staan voor Meedoen, Connectie en Eigen Regie. We leren elkaar kennen, want we willen weten wat jij belangrijk vindt in het leven of juist wat je moeilijk vindt.

Ook zullen we je, als je bij ons komt wonen, rondleiden bij MCE en je je woonplek en dagbesteding laten zien.

Wachtlijst
We hebben op dit moment geen wachtlijst voor “Zorg Thuis”. Wanneer je bij ons woonzorg wilt ontvangen is de wachtlijst afhankelijk van de doorstroom per woonlocatie. In sommige situaties zouden we al zorg thuis kunnen bieden, voordat er een woonplek beschikbaar is. In alle gevallen kunnen we na dat je je bij ons meldt binnen ca. twee weken een kennismaking plannen. Als de eerste indrukken goed zijn, zullen we gaan beoordelen waar en met welke coach jij het beste tot je recht komt.

Systeemtheorethisch Ontwikkelingsperspectief (STOP)
Iemand die bij ons in zorg is, is zoveel meer dan enkel ‘iemand met een probleem’. Om te beginnen ben je iemand, een mens. Een mens met een bepaalde (ontwikkelings)leeftijd en in een bepaalde levensfase. Je bent net volwassen en wilt elders gaan wonen, of woont al langere tijd op jezelf. Je bent een mens met alles daarbij, in een bepaalde omgeving. Met familie of vrienden, een daginvulling of vrije tijd. Alles om jou heen, hoort bij jou. En dat nemen we allemaal mee in de zorg die we je bieden. Jij staat daarbij centraal.

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.