Klachtenreglement

We hebben graag tevreden cliënten, maar het kan voorkomen dat zaken niet lopen zoals verwacht. Deze op- of aanmerkingen over de zorg kun je altijd met ons bespreken. Je kan terecht bij je coach, je woonzorgcoördinator of één van je bestuurders.

Wat kun je doen als je een klacht hebt?
Lukt het niet om er met de coaches, woonzorgcoördinator of het bestuur uit te komen? Dan zijn we aangesloten bij expertisecentrum Quasir. Vanuit dit expertisecentrum is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Mocht ook dat geen afdoende oplossing zijn, dan kun je de vaste, externe, klachtenfunctionaris raadplegen.

Vertrouwenspersoon op afroep
De vertrouwenspersoon op afroep is bereikbaar via:
Telefoonnummer:
06 – 57 53 75 20 (9.00 tot 17.00 uur maandag t/m vrijdag)

Klachtenfunctionaris op afroep
Telefoonnummer:
06 – 48 44 55 38 (9.00 tot 17.00 uur maandag t/m vrijdag)

Mailadres: bemiddeling@quasir.nl

Wat de klachtenfunctionaris voor je kan doen en hoe de klachtenprocedure er uit ziet, lees je terug in dit document.

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.