Duurzaamheid

Klimaatverandering is een onontkoombaar proces. De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot aan broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Daarom zijn er in gezamenlijkheid met de zorgsector en het Ministerie van VWS afspraken gemaakt om tot verduurzaming van de zorg te komen. Dit is vormgegeven in de Green Deal 3.0.

MCE Zorg onderstreept het belang van duurzaam ondernemen en heeft zich gecommitteerd aan de Green Deal 3.0. We hebben een oorkonde van ondertekening ontvangen, waarmee we duidelijk maken dat we met de Green Deal aan de slag gaan.

Invulling aan deze doelen geeft MCE door o.a. oog te hebben voor de gezondheid van haar medewerkers en cliënten en biedt kosteloos sporten aan via Kei-Fit Lichtenvoorde/Doetinchem. Ook worden er frequent bewegings- of sportactiviteiten aangeboden waar iedereen aan kan deelnemen.
Bewustwording voor ons klimaat wordt georganiseerd door voorlichting voor cliënten en medewerkers en ons afval wordt zoveel mogelijk gescheiden en gerecycled (papier). Ook zijn onze panden voorzien van zonnepanelen, dubbel glas en volgen er in de komende jaren meer duurzame aanpassingen. Deze aspecten hebben we ook verwoord in ons duurzaamheidsbeleid.

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.