MCE Improve!

Inhoudelijke en psychologische begeleiding

Als GZ-psycholoog bieden Steffie Lettink (BIG nummer: 79065325925) en Anouk Nienhuis (BIG nummer: 99918236625) behandeling vanuit de zorgverzekeringswet (basis GGZ).

Met ruime ervaring en de expertise ten aanzien van een breed scala aan problematiek zijn wij zo in staat vrijwel alle cliënten de juiste begeleiding te bieden.

Krachten & valkuilen

De basis van de behandeling

Ieder mens beschikt over krachten en valkuilen. Het is de kunst om de eigen krachten zo te gebruiken dat ze geen valkuil vormen. Die benadering vormt de basis van onze behandeling.

Informatie voor naasten

Voor iedereen met psychologische problemen

Naasten van cliënten met psychologische klachten verwijzen wij door naar de volgende websites voor meer informatie: www.thuisarts.nl en www.nedkad.nl.

Voor iedereen

Met psychologische problemen

Vanuit MCE Improve! behandelen we mensen met psychologische problemen, zoals angsten en depressies. Deze klachten kunnen doorgaans binnen een aanzienlijk korte tijd (enkele weken tot een aantal maanden) worden behandeld.

Patiënten met (vermoedens) van de volgende klachten kunnen niet bij MCE Improve! behandeld worden (exclusiecriteria):

 • Zware verslaving aan middelen
 • Acute crisissituaties
 • Ernstig psychotisch ziektebeeld
 • Overheersen suïcidaliteitsgedachten

MCE Improve! heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Budgetplafonds zijn van toepassing.

De behandeling van MCE Improve! wordt uitsluitend in het Nederlands en Engels aangeboden

Privacy

In ons Privacy-statement wordt uitgelegd hoe de praktijk omgaat met jouw gegevens, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Je kunt ervoor kiezen dat gegevens waaruit jouw diagnose valt op te maken niet op de nota voor de zorgverzekeraar komen te staan. Je dient dan een privacyverklaring in te vullen en samen met jouw behandelaar te ondertekenen. Wij sturen deze verklaring naar de zorgverzekeraar en nemen een kopie hiervan op in jouw medisch dossier.
Voor jeugd is dit niet van toepassing, omdat de gemeente de zorg betaalt en wij geen diagnose doorgeven.

Steffie Lettink

Steffie Lettink is opgeleid als gz-psycholoog en daarnaast systeemtherapeut en EMDR-therapeut. Systeemtherapeutisch werken biedt een basishouding voor het werk. Een probleem doet zich altijd voor in een context, gekoppeld aan een ontwikkelingstaak.

Anouk Nienhuis

Anouk Nienhuis is opgeleid als gz-psycholoog en EMDR-therapeut, momenteel in opleiding tot psychotherapeut K&J en ruim 10 jaar ervaringen in de GGZ . Een goede werkrelatie en betrokkenheid zijn belangrijke aandachtspunten in de behandeling.

Sannie Luijendijk

Sannie Luijendijk is opgeleid als basis psycholoog en in verscheidene therapiestromen waaronder cognitieve gedragstherapie, acceptment and commitment therapie, EMDR en schematherapie. Begonnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie en sinds een aantal jaren werkzaam in de volwassenen B-GGZ. In de behandeling is o.a. aandacht voor afstemming en veerkracht.

Wij behandelen onder meer cliënten met:

 • Angsten en depressies
 • Problemen met en op het werk
 • Hechtingsproblemen
 • Fobieën en trauma's
 • Problemen op het gebied van sexualiteit
 • Relationele problemen

Ook werkt MCE Improve! samen met andere disciplines in het kader van oncologische (na)zorg

Ons zorgaanbod

MCE Diagnostiek

MCE Diagnostiek

Voor nauwkeurige indiceren van de juiste zorg voor kleinschalige organisaties.
MCE Deskundigheid

MCE Deskundigheid

Voor het bevorderen van deskundigheid binnen kleinschalige zorgorganisaties.
MCE Zorg

MCE Zorg

Biedt regionaal zorg en begeleiding aan jongeren op weg naar (meer) zelfstandigheid.
Wachttijden en tarieven MCE Zorg

Wachttijd & Tarieven

Meer informatie over onze tarieven en de wachttijden tussen aanmelden en start van de behandeling.
HKZ ISO 9001 certificaat

Goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut

MCE Zorg is ISO 9001 gecertificeerd en beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

MCE Zorg
en wonen

Begeleiding in een kleinschalige woonvorm.

Zorg
bij je thuis

Begeleiding net als bij Zorg en Wonen maar dan thuis.

MCE Behandelaanbod

Diverse behandelingen en therapieën binnen de WLZ-zorg.

Staat voor

 • een respectvolle houding
 • maakt beloftes waar
 • in dialoog met de cliënt
 • een vraaggerichte oplossing

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd

Werkgebied

 • Oost Gelre
 • Winterswijk
 • Doetinchem
 • Bronckhorst
 • Aalten
 • Montferland
 • Oude IJsselstreek
 • Berkelland