MCE Improve!

Inhoudelijke en psychologische begeleiding

Als GZ-psycholoog bieden Steffie Lettink en Anouk Nienhuis behandeling vanuit de zorgverzekeringswet (basis GGZ).

Met ruime ervaring en de expertise ten aanzien van een breed scala aan problematiek zijn wij zo in staat vrijwel alle cliënten de juiste begeleiding te bieden.

Krachten & valkuilen

De basis van de behandeling

Ieder mens beschikt over krachten en valkuilen. Het is de kunst om de eigen krachten zo te gebruiken dat ze geen valkuil vormen. Die benadering vormt de basis van onze behandeling.

Informatie voor naasten

Voor iedereen met psychologische problemen

Naasten van cliënten met psychologische klachten verwijzen wij door naar de volgende websites voor meer informatie: www.thuisarts.nl en www.nedkad.nl.

Voor iedereen

Met psychologische problemen

Vanuit MCE Improve! behandelen we mensen met psychologische problemen, zoals angsten en depressies of bijvoorbeeld problemen in de opvoeding. Deze klachten kunnen doorgaans binnen een aanzienlijk korte tijd (enkele weken tot een aantal maanden) worden behandeld.

Patiënten met (vermoedens) van de volgende klachten kunnen niet bij MCE Improve! behandeld worden (exclusiecriteria):

 • Zware verslaving aan middelen
 • Acute crisissituaties
 • Ernstig psychotisch ziektebeeld
 • Overheersen suïcidaliteitsgedachten

Per 1 januari 2020 heeft MCE Improve! een contract met alle zorgverzekeraars voor cliënten vanaf 12 jaar.

De behandeling van MCE Improve! wordt uitsluitend in het Nederlands en Engels aangeboden

Steffie Lettink

Steffie Lettink is opgeleid als systeemtherapeut en EMDR-therapeut. Systeemtherapeutisch werken biedt een basishouding voor het werk. Een probleem doet zich altijd voor in een context, gekoppeld aan een ontwikkelingstaak.

Anouk Niehuis

Anouk Nienhuis is opgeleid als gz-psycholoog en EMDR-therapeut, momenteel in opleiding tot psychotherapeut K&J en ruim 10 jaar ervaringen in de GGZ . Een goede werkrelatie en betrokkenheid zijn belangrijke aandachtspunten in de behandeling.

Wij behandelen onder meer cliënten met:

 • Angsten en depressies
 • Problemen met en op het werk
 • Hechtingsproblemen
 • Fobieën en trauma's
 • Problemen op het gebied van sexualiteit
 • Relationele problemen

Ook werkt MCE Improve! samen met andere disciplines in het kader van oncologische (na)zorg

Ons zorgaanbod

MCE Diagnostiek

MCE Diagnostiek

Voor nauwkeurige indiceren van de juiste zorg voor kleinschalige organisaties.
MCE Deskundigheid

MCE Deskundigheid

Voor het bevorderen van deskundigheid binnen kleinschalige zorgorganisaties.
MCE Zorg

MCE Zorg

Biedt regionaal zorg en begeleiding aan jongeren op weg naar (meer) zelfstandigheid.
Wachttijden en tarieven MCE Zorg

Wachttijd & Tarieven

Meer informatie over onze tarieven en de wachttijden tussen aanmelden en start van de behandeling.
HKZ ISO 9001 certificaat

Goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut

MCE Zorg is ISO 9001 gecertificeerd en beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

MCE Zorg
en wonen

Begeleiding in een kleinschalige woonvorm.

Zorg
bij je thuis

Begeleiding net als bij Zorg en Wonen maar dan thuis.

MCE Behandelaanbod

Diverse behandelingen en therapieën binnen de WLZ-zorg.

Staat voor

 • een respectvolle houding
 • maakt beloftes waar
 • in dialoog met de cliënt
 • een vraaggerichte oplossing

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd

Werkgebied

 • Oost Gelre
 • Winterswijk
 • Doetinchem
 • Bronckhorst
 • Aalten
 • Montferland
 • Oude IJsselstreek
 • Berkelland