MCE Zorg is GGZ Goedgekeurd kwaliteitsstatuut

CQ-Index 2022

MCE Improve! maakt gebruik van de CQ-Index om de kwaliteit van onze behandelingen weer te geven. 

De onderstaande resultaten zijn gemeten over de periode 1-1-2022 t/m 31-12-2022.
Deze CQ-Index wordt ieder jaar opnieuw gemeten.

Iedere patiënt heeft halverwege en aan het einde van de behandeling de mogelijkheid om de CQ-Index in te vullen en daarmee MCE Improve! te beoordelen op verschillende aspecten. Alle cliëntervaringen worden op een eenduidige manier gemeten, wat leidt tot eerlijke resultaten en waardoor vergelijkend onderzoek naar verschillende GGZ-aanbieders mogelijk wordt gemaakt. Op deze pagina zijn onze CQI-scores en hun bijbehorende uitleg te vinden.

Categoriegemiddeldes

Categorie Gemiddelde 
Bejegening 5
Informatie behandeling 4,6
Samen beslissen 4,6
Uitvoering behandeling 4,5
Algemeen rapportcijfer 8,6

Bovenstaande tabel bevat een algeheel overzicht van de gemiddelden die MCE Improve! via de CQ-Index op de verschillende aspecten heeft behaald. Elke categorie wordt hieronder gevisualiseerd en nader uitgelegd.

Bejegening

De categorie ‘Bejegening’ geeft weer hoe de behandelaar met patiënten is omgegaan tijdens de behandeling. De twee belangrijkste indicators hier zijn of een patiënt zich tijdens behandeling serieus voelt genomen en of informatie tijdens de behandeling op een duidelijke manier wordt uitgelegd.

Bijbehorende schaalscore:
1 = nee, helemaal niet
2 = een beetje
3 = deels
4 = grotendeels
5 = ja, helemaal

Een gemiddelde schaalscore van 5 in de categorie ‘Bejegening’ houdt in: patiënten voelen zich grotendeels tot helemaal serieus genomen door de behandelaar en informatie over/tijdens de behandeling wordt grotendeels tot helemaal op een duidelijke manier uitgelegd.

INFORMATIE BEHANDELING

‘Informatie behandeling’ wordt gemeten via de vragen of de voor- en/of nadelen van de behandeling voor de klachten zijn uitgelegd, of er informatieverstrekking is geweest over hoe patiënt kan omgaan met zijn/haar klachten en of er informatieverstrekking is geweest over het resultaat dat een patiënt van de behandeling kon verwachten.

Bijbehorende schaalscore:
1 = nee, helemaal niet
2 = een beetje
3 = deels
4 = grotendeels
5 = ja, helemaal

Een gemiddelde schaalscore van 4.6 in de categorie ‘Informatie behandeling’ houdt in: patiënten hebben grotendeels tot helemaal uitleg gehad over de voor-en/of nadelen van de behandeling voor hun klachten, hebben informatie ontvangen over hoe kan worden omgegaan met klachten en over het resultaat dat de patiënt van de behandeling kan verwachten.

SAMEN BESLISSEN

Het aspect ‘Samen beslissen’ geeft inzicht over de mate waarop de cliënt is geïnformeerd over de behandelmogelijkheden en verwachtingen. Het is ook een indicatie van de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over behandelopties.

Bijbehorende schaalscore:
1 = nee, helemaal niet
2 = een beetje
3 = deels
4 = grotendeels
5 = ja, helemaal

Een gemiddelde schaalscore van 4.6 in de categorie ‘Samen beslissen’ houdt in: patiënten zijn grotendeels tot helemaal geïnformeerd over de behandelmogelijkheden en verwachtingen. Daarnaast hebben ze grotendeels tot helemaal kunnen meebeslissen over hun behandelopties.

UITVOERING VAN DE BEHANDELING

De categorie ‘Uitvoering van de behandeling’ beoordeelt de uitvoering van de behandeling over het gehele traject. Hier wordt rekening gehouden met of cliënt vindt dat de behandeling de juiste aanpak voor de klachten was en of de cliënt tevreden is met het resultaat van de behandeling.

Bijbehorende schaalscore:
1 = nee, helemaal niet
2 = een beetje
3 = deels
4 = grotendeels
5 = ja, helemaal

Een gemiddelde schaalscore van 4.5 in de categorie ‘uitvoering van de behandeling’ houdt in: patiënten vinden grotendeels tot helemaal dat de behandeling de juiste aanpak voor de klachten was en zijn ook grotendeels tot helemaal tevreden over het resultaat van de behandeling.

ALGEMEEN RAPPORTCIJFER

Het ‘Algemeen rapportcijfer’ geeft weer wat de patiënt over het algemeen van de behandeling bij MCE Improve! vindt.
Bijbehorende schaalscore:
0 – 10, waarbij een 0 betekent ‘heel erg slecht’ en een 10 ‘uitstekend’.

Een gemiddelde schaalscore van 8,6 in de categorie ‘Algemeen rapportcijfer’ houdt in dat: patiënten vinden de behandeling in het algemeen door MCE Improve! zeer goed tot uitstekend. 

MCE Zorg is ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 Certificering

Wij zijn tevens een ISO 9001 goedgekeurde zorg organisatie
Geef je mening over MCE Zorg

Geef je mening

We vinden het plezierig als je jouw ervaring met ons deelt.
Klachtenregeling MCE Zorg

Klachtenregeling

We hebben een klachtenregeling voor als je niet tevreden bent.

Staat voor

 • een respectvolle houding
 • maakt beloftes waar
 • in dialoog met de cliënt
 • een vraaggerichte oplossing

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd

Werkgebied

 • Oost Gelre
 • Winterswijk
 • Doetinchem
 • Bronckhorst
 • Aalten
 • Montferland
 • Oude IJsselstreek
 • Berkelland