MCE Zorg is GGZ Goedgekeurd kwaliteitsstatuut

CQ-Index 2020

MCE Improve! maakt gebruik van de CQ-Index om de kwaliteit van onze behandelingen weer te geven. 

De onderstaande resultaten zijn gemeten over de periode 1-1-2020 t/m 30-11-2020.
Deze CQ-Index wordt ieder jaar opnieuw gemeten.

Iedere patiënt heeft halverwege en aan het einde van de behandeling de mogelijkheid om de CQ-Index in te vullen en daarmee MCE Improve! te beoordelen op verschillende aspecten. Alle cliëntervaringen worden op een eenduidige manier gemeten, wat leidt tot eerlijke resultaten en waardoor vergelijkend onderzoek naar verschillende GGZ-aanbieders mogelijk wordt gemaakt. Op deze pagina zijn onze CQI-scores en hun bijbehorende uitleg te vinden.

Categoriegemiddeldes

Categorie Gemiddelde 
Bejegening 4,87 
Bereikbaarheid van de behandelaar(s) 4,87
Samen beslissen 4,02
Uitvoering van de behandelaar 3,95
Algemeen rapportcijfer 8,87

Bovenstaande tabel bevat een algeheel overzicht van de gemiddelden die MCE Improve! via de CQ-Index op de verschillende aspecten heeft behaald. Elke categorie wordt hieronder gevisualiseerd en nader uitgelegd.

Bejegening

De categorie ‘Bejegening’ geeft weer hoe de behandelaar met patiënten is omgegaan tijdens de behandeling. De twee belangrijkste indicators hier zijn of een patiënt zich tijdens behandeling serieus voelt genomen en of informatie tijdens de behandeling op een duidelijke manier wordt uitgelegd.

Bijbehorende schaalscore:
1 = nooit
2 = soms
3 = regelmatig
4 = meestal
5= altijd

Een gemiddelde schaalscore van 4.87 in de categorie ‘Bejegening’ houdt in: patiënten voelen zich meestal tot altijd serieus genomen door de behandelaar en informatie over tijdens de behandeling wordt meestal tot altijd op een duidelijke manier uitgelegd.

Bereikbaarheid van de behandelaar(s)

‘Bereikbaarheid van de behandelaar(s)’ wordt gemeten via de vraag of de patiënt makkelijk contact (telefonisch, per e-mail of anderszins) heeft kunnen krijgen met de behandelaar.

Bijbehorende schaalscore:
1 = nooit
2 = soms
3 = regelmatig
4 = meestal
5 = altijd

Een gemiddelde schaalscore van 4.87 in de categorie ‘Bereikbaarheid van de behandelaar(s)’ houdt in: patiënten hebben meestal tot altijd contact kunnen krijgen (telefonisch, per e-mail of anderszins) met de behandelaar.

Samen beslissen

Het aspect ‘Samen beslissen’ geeft inzicht over de mate waarop de cliënt is geïnformeerd over de behandelmogelijkheden, verwachtingen en ondersteunende zelfhulpprogramma’s. Het is ook een indicatie van de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over behandelopties.
Bijbehorende schaalscore:
1 = nee, helemaal niet
2 = een beetje
3 = deels
4 = grotendeels
5 = ja, helemaal

Een gemiddelde schaalscore van 4.02 in de categorie ‘Samen beslissen’ houdt in: patiënten zijn grotendeels tot helemaal geïnformeerd over de behandelmogelijkheden, verwachtingen en ondersteunende zelfhulpprogramma’s. Daarnaast hebben ze grotendeels tot helemaal kunnen meebeslissen over hun behandelopties.

Uitvoering van de behandeling

De categorie ‘uitvoering van de behandeling’ beoordeelt de uitvoering van de behandeling over het gehele traject. Belangrijke indicators zijn hier het betrekken van de naasten (familie/vrienden), luisteren naar wensen van de patiënt, informatie over eventuele lichamelijke bijwerkingen van medicatie en het bespreken van resultaten van vragenlijsten.

Bijbehorende schaalscore:
1 = nee, helemaal niet
2 = een beetje
3 = deels
4 = grotendeels
5 = ja, helemaal

Een gemiddelde schaalscore van 3,95 in de categorie ‘uitvoering van de behandeling’ houdt in: patiënten hebben deels tot grotendeels tot helemaal kunnen kiezen voor het betrekken van naasten in hun behandeltraject. Er is deels tot grotendeels tot helemaal geluisterd naar de wensen van de patiënt betreft de behandeling. Er is grotendeels tot helemaal informatie verstrekt over eventuele lichamelijke bijwerkingen van medicatie en over de resultaten van de vragenlijsten.

Algemeen rapportcijfer

Het ‘Algemeen rapportcijfer’ geeft weer wat de patiënt over het algemeen van de behandeling bij MCE Improve! vindt.

Bijbehorende schaalscore:
0 – 10, waarbij een 0 betekent ‘heel erg slecht’ en een 10 ‘uitstekend’.

Een gemiddelde schaalscore van 8,87 in de categorie ‘Algemeen rapportcijfer’ houdt in dat: patiënten vinden de behandeling in het algemeen door MCE Improve! zeer goed tot uitstekend.

MCE Zorg is ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 Certificering

Wij zijn tevens een ISO 9001 goedgekeurde zorg organisatie
Geef je mening over MCE Zorg

Geef je mening

We vinden het plezierig als je jouw ervaring met ons deelt.
Klachtenregeling MCE Zorg

Klachtenregeling

We hebben een klachtenregeling voor als je niet tevreden bent.

Staat voor

 • een respectvolle houding
 • maakt beloftes waar
 • in dialoog met de cliënt
 • een vraaggerichte oplossing

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd

Werkgebied

 • Oost Gelre
 • Winterswijk
 • Doetinchem
 • Bronckhorst
 • Aalten
 • Montferland
 • Oude IJsselstreek
 • Berkelland