Behandelaanbod

Cliënten die zorg ontvangen vanuit de Basis GGZ, kunnen tevens gebruik maken van onderstaand behandelaanbod.

Psychomotere Theraphie

(PMT)

Bij Psychomotore Therapie (PMT) gaat het om de wisselwerking tussen lichaam en geest waarbij er via het lichaam gewerkt wordt. De behandeling kan zich richten op het vergroten van lichaamsbewustzijn en leren luisteren naar de signalen van je lichaam.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie onderzoekt iemand samen met de therapeut wat zijn of haar denkgewoonten zijn. De therapeut leert iemand vervolgens de gedachten die niet helpen en hem of haar slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten.

EMDR

Traumabehandeling

EMDR is een therapie voor mensen die een traumatische ervaring hebben gehad en de gevolgen hiervan nog steeds ervaren. Wanneer je vastloopt in de verwerking van zo’n ervaring, kun je je anders gaan voelen en gedragen, maar ook anders reageren op je omgeving. Bij EMDR-therapie ga je in gedachten, onder begeleiding van de therapeut, terug naar de gebeurtenis, terwijl je tegelijkertijd wordt afgeleid door een bepaalde stimuli zoals geluid, een bewegend lichtje of herhaalde bewegingen. Het geheugen raakt hierdoor overspoeld met informatie, waardoor uiteindelijk de emotionele lading van de ervaring wordt losgelaten.

Gezinstherapie

Soms ontstaat er in gezinnen en/of families een heel negatief patroon waar eigenlijk iedereen onder lijdt. Dit werkt ook door op de kinderen. Zij leren niet hoe om te gaan met verschillen, gevoelens, grenzen en frustraties en weten later in hun eigen gezin dan ook niet goed hoe de problemen op een goede manier te hanteren. Gezinstherapie kan hier wat aan doen.

Karify eHealth

Binnen de praktijk wordt gewerkt met Karify eHealth. Dit is een online platform. Aan de hand van de diagnose wordt een module gekoppeld aan de cliënt en wordt deze aangeboden. In de module kan de cliënt opdrachten maken en gebruik maken van psycho-educatie. Ook kan de behandelaar reageren, dit gebeurt eens per week.

Acute situaties kunnen niet in Karify worden aangegeven, omdat de behandelaar hier slechts eens per week in kijkt.

Het is altijd een keuze voor de cliënt om wel of niet met Karify te werken. E-health is altijd in combinatie met face-to-face gesprekken (blended behandeling).

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over deze behandelingen.

Ons zorgaanbod

MCE Zorg en Wonen

MCE Zorg en Wonen

Vanuit MCE Zorg streven wij ernaar onze cliënten zoveel mogelijk thuis te begeleiden. Maar soms is de stap naar (begeleid) zelfstandig wonen nog even te groot. Om die overgang soepeler te laten verlopen, kunnen deze jongeren gebruik maken van onze 24-uurs woonlocatie.
VPT - Zorg bij je thuis

Zorg bij je thuis

Wanneer het kan, is begeleiding aan huis altijd beter dan begeleiding in een instelling. Daarom bieden wij het zogeheten Volledig Pakket Thuis.
Dat is dezelfde zorg die mensen in een instelling krijgen, alleen krijgen ze die zorg nu ook aan huis.
MCE Ambulante Zorg

MCE Ambulante zorg

Op vaste momenten een coach aan huis om jouw te ondersteunen.
MCE Dagbesteding

MCE Dagbesteding

Wij hebben onze eigen klussendienst van cliënten voor cliënten.
MCE Behandelaanbod

MCE Behandelaanbod

Wij bieden meerdere behandelingen aan binnen de WLZ-zorg.

MCE 
Improve!

Voor inhoudelijke en psychologische begeleiding voor mensen met psychologische problemen.

MCE
Diagnostiek

Voor nauwkeurige indiceren van de juiste zorg voor kleinschalige organisaties.

MCE Deskundigheid

Voor het bevorderen van deskundigheid binnen kleinschalige zorgorganisaties.
De combinatie van deze expertises maakt het zorgaanbod van MCE Zorg uniek.

Staat voor

 • een respectvolle houding
 • maakt beloftes waar
 • in dialoog met de cliënt
 • een vraaggerichte oplossing

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd

Werkgebied

 • Oost Gelre
 • Winterswijk
 • Doetinchem
 • Bronckhorst
 • Aalten
 • Montferland
 • Oude IJsselstreek
 • Berkelland