Wachttijden en tarieven MCE Zorg

Wachttijden en tarieven

Kenmerkend voor onze praktijk is dat u snel terecht kunt voor zowel een intakegesprek als behandeling. Het ontstaan van een wachtlijst proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

Verwijsbrief

Voor het inplannen van een intake binnen onze BGGZ-praktijk MCE Improve! is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Voor het inplannen van een intake kunt u telefonisch contact opnemen met (0)544 376756. Bij geen gehoor verwijzen wij u door naar het contactformulier op onze website. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen.

Wachtijden

Aanmeldingswachttijd

(Dit is de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek):

8 weken

Behandelingswachttijd:

(dit is de wachttijd vanaf de aanmelding tot de start van de behandeling):

Wachttijd is twee weken.

Wachttijd voor opname:

Op dit moment twee weken.

Wachttijd per hoofddiagnose:

Er is geen wachttijd per hoofddiagnose.

Wachttijd per zorgverzekeraar:

Er is geen wachttijd per zorgverzekeraar.

Laatste update van wachttijden: 21 maart 2022

Wachttijd te lang!

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

behandeltarieven

Het Zorgprestatiemodel (ZPM) is het betalingssysteem in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Elk consult wordt apart in rekening gebracht en naar de zorgverzekering gestuurd. Op de rekening is zichtbaar wie je hebt gesproken, hoelang dit gesprek duurde en wat daarvoor in rekening is gebracht. Wat betreft de duur van een consult wordt uitgegaan van de tijd die in de agenda van de behandelaar (diagnostiek 60 minuten, behandeling 45 minuten) is gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.
Indien op een dag meerdere malen contact met je behandelaar heeft plaatsgevonden, bijv. telefonisch, via mail en/of chat (E-health), dan kan dit als een consult op de rekening staan.
Er zijn veel verschillende tarieven. In de tarievenzoeker (https://zorgprestatiemodel.nza.nl/) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn alle maximumtarieven te vinden. Afwijkingen hiervan op jouw rekening kunnen aanwezig zijn omdat er soms met de zorgverzekeraar andere prijzen worden afgesproken. Bij vragen kun je contact opnemen met ons of je zorgverzekeraar.
Het eigen risico voor de GGZ werkt net als voor de meeste andere zorgsoorten.

Tarief no-show

Het tarief voor no-show is €40,- per gemiste afspraak.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische basis ggz.

Betalingsvoorwaarden volgens de LVVP

Klik op de + voor de volledige tekst ->

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Artikel 6 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

HKZ ISO 9001 Gecertificeerd

ISO 9001 Certificering

Wij zijn een ISO 9001 gecertificeerde zorginstelling.
GGZ Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Wij zijn een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
Klachtenregeling MCE Zorg

Klachtenregeling

Wij hebben een klachtenregeling voor als u niet tevreden bent.

Staat voor

 • een respectvolle houding
 • maakt beloftes waar
 • in dialoog met de cliënt
 • een vraaggerichte oplossing

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd

Werkgebied

 • Oost Gelre
 • Winterswijk
 • Doetinchem
 • Bronckhorst
 • Aalten
 • Montferland
 • Oude IJsselstreek
 • Berkelland