Beleid Duurzaamheid

In de afgelopen jaren heeft MCE Zorg zich steeds meer bezig gehouden met het duurzaam ondernemen. Dit betekent dat MCE Zorg naast zorg voor de organisatie, óók zorg voor de samenleving draagt.

Duurzaamheid is onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit laatste is een term dat duidt op het succesvol ondernemen door zowel rekening te houden met de mensen, de omzet en de omgeving. Een duurzaam bedrijf heeft binnen het bedrijf aandacht voor drie pijlers: People, planet en profit. Door verantwoord om te gaan met alle drie de pijlers kan er een win-win situatie ontstaan voor de organisatie én samenleving, wat voortzetting van de organisatie in de toekomst vereenvoudigt.

In de afgelopen jaren heeft MCE Zorg zich steeds meer bezig gehouden met het duurzaam ondernemen. Dit betekent dat MCE Zorg naast zorg voor de organisatie, óók zorg voor de samenleving draagt. Dit doen we op onderstaande manieren:

 • Afval scheiden: op alle vier de locaties is het scheiden van afval een belangrijk punt op de agenda. Dit wordt gedaan door zowel werknemers als cliënten, om zo recycling mogelijk te maken.
 • Samen reizen: om zo min mogelijk CO2-gassen uit te stoten, wordt samen reizen binnen de organisatie sterk aangemoedigd. Cliënten houden hier rekening mee door samen te reizen naar de dagbesteding, of waar mogelijk te kiezen voor het openbaar vervoer. Ook met het organiseren van groepsuitjes voor cliënten wordt er zorgvuldig rekening gehouden met de efficiënte bezetting van auto’s.
 • Cliënten voorlichten: MCE zorg vindt het belangrijk dat ook alle cliënten worden betrokken bij de initiatieven rondom duurzaam ondernemen. Onder het motto ‘goed voorbeeld doet volgen’ lichten we onze cliënten op de clusterlocaties én in de zelfstandige woningen regelmatig voor over hoe ook zij duurzaam kunnen deelnemen in de samenleving. Het onderwerp wordt besproken o.a. tijdens het huiskameroverleg of in de cliëntenraad.
 • Duurzaam wonen: MCE Zorg houdt rekening met duurzaam wonen. Op één van de clusterwoningen liggen zonnepanelen om zo groene energie te winnen en de uitstoot van CO2 te verminderen. De komende jaren zetten we ons in om ook de aanleg van zonnepanelen op de andere locaties te realiseren.
 • Duurzaam omgaan met papier: sinds enkele jaren werken we binnen MCE Zorg met verschillende software applicaties die bijdrage leveren aan de digitale dossiervorming van cliënten. Op deze manier verminderen we het gebruik van papier aanzienlijk.
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen: MCE Zorg houdt zich aan de richtlijnen van het maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit houdt in dat er, met welke vorm van inkoop dan ook, aandacht wordt geschonken aan het milieu en andere sociale aspecten. Een voorbeeld hiervan is het PaperforPaper initiatief in samenwerking met de Graaf Groep. Vertrouwelijk papier wordt vernietigd, gerecycled en vervolgens afgeleverd in de vorm van nieuw printpapier. Zo houden we de cirkel rond.

ISO 9001 Certificering

In het HKZ certificeringstraject zijn wij begeleid door:

Diagnostiek

Voor nauwkeurige indiceren van de juiste zorg voor kleinschalige organisaties.

Deskundigheid

Voor het bevorderen van deskundigheid binnen kleinschalige zorgorganisaties.

Staat voor

 • een respectvolle houding
 • maakt beloftes waar
 • in dialoog met de cliënt
 • een vraaggerichte oplossing

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd

Werkgebied

 • Oost Gelre
 • Winterswijk
 • Doetinchem
 • Bronckhorst
 • Aalten
 • Montferland
 • Oude IJsselstreek
 • Berkelland