CV Johan Weijers

CV Johan Weijers

Als manager is Johan Weijers mede verantwoordelijk voor alle organisatorische eenheden van de maatschap MCE Zorg.

PERSOONLIJKE GEGEVENS


Naam
Johan Weijers
Voornamen  Johannes Bernardus Maria
Geboortedatum 28 april 1968
Geboorteplaats Grave
Nationaliteit Nederlands
Adres
Tongerlosestraat 3
Postcode  7131 EV
Woonplaats Lichtenvoorde
Mobiel  
(06) 13186865
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website     www.mce-zorg.nl

WERKERVARING

Datum Functie Organisatie
01-01-2014 tot heden Algemeen manager
Maatschap MCE Zorg
Als algemeen manager ben ik mede verantwoordelijk voor drie organisatorische eenheden die verbonden zijn aan de maatschap. Deze organisatorische eenheden bestaan uit een eerstelijns praktijk, ambulante begeleiding eneen interim management bureau.
 
Datum Functie Organisatie
01-10-2010 tot 01-01-2014 Bestuurder  Maatschap MCE Zorg

Als bestuurder ben ik mede verantwoordelijk voor drie organisatorische eenheden die verbonden zijn aan de maatschap. Deze organisatorische eenheden bestaan uit een eerstelijns praktijk, ambulante begeleiding eneen interim management bureau.

 
Datum Functie Organisatie
16-07-2009 tot 1-10-2010 Locatiemanager a.i. Philadelphia
Als locatiemanager ben ik verantwoordelijk voor vier locaties waar 51 cliënten wonen. De span of control is 35 fte. De opdracht bestaat, globaal beschreven, uit de volgende thema’s:
 • Evaluatie van de vier locaties op het gebied van bedrijfsvoering met in acht neming van de nieuwe kaders van het herstelplan 2009
 • Aansturing van de vier locaties met in acht neming van het herstelplan
 • Op regioniveau participeert de locatiemanager a.i. in diverse projecten, o.a. cliëntraad, invoering van de INCA’s
 • Ad hoc ingezet op andere locaties, zoals de jongerengroepen
 
Datum    Functie Organisatie    

01-05-2009 tot 31-12-2009

Extern adviseur Plan +

Provincie Overijssel

Plan+ is een project om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken door op een creatieve manier te kijken naar de hulpvraag van de cliënt en daar met diverse zorgaanbieders een passend antwoord op te geven. Dit proces vindt plaats aan zogenaamde afstemmingstafels waaraan het kind, zijn / haar gezinssysteem, de zorgaanbieders en bureau jeugdzorg deelnemen. De opdracht van de extern adviseur is door de provincie als volgt omschreven:

De extern adviseur moet een ontdekkingsreiziger zijn die gangmaker is: de teamspirit er in houdt, avonturen aanmoedigt en de avonturier in iedere deelnemer aanspreekt, kleine successen identificeert en expliciteert en knelpunten boven laat drijven. De extern adviseur kan vanuit een positief kritische rol- en zich verplaatsend in het kind (systeem))- open kritische vragen stellen en suggesties doen die van ondernemingszin getuigen. Dit vraagt een creatieve geest en een enthousiasmerende houding. De extern adviseur draagt geen verantwoordelijkheid voor de beslissingen die genomen gaan worden aan de afstemmingstafel. Wel moet hij / zij in staat zijn barrières te signaleren en abstraheren.

  
Datum    Functie Organisatie    

21-01-2008 tot 01-05-2009

Projectmanager

Stichting de Eik

Als projectmanager was ik eindverantwoordelijk voor het primaire proces van het project ZIB (zeer intensieve behandelgroepen). Doelstelling is van de huidige 2 ZIB groepen te Almelo over te gaan naar 7 groepen in Hengelo.

Taken die hier aan ten grondslag liggen zijn:

 • Werving en selectie van hoog opgeleid pedagogisch personeel
 • Het opnieuw vorm geven en vaststellen middels duaal management van het pedagogische behandelklimaat
 • Budgettaire aangelegenheden binnen de kaders van het project
 • Opstellen van jaarplannen en meerjarenbeleid
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering en vormgeving van het kwaliteitsbeleid binnen de ZIB van het organisatiebrede kwaliteitsbeleid.( ISO 9001)
 • Participeren in de nieuwbouw van het gezondheidspark te Hengelo
 • Participeren m.b.t. de aanpassingen van de huidige panden te Almelo
 
Datum    Functie Organisatie    

01-09-2005 tot 01-01-2008

Adjunct directeur
Open en gesloten school

J.J.I. Rentray
 • Gezien de span of controll, veranderingen binnen het onderwijs aan de inrichting en de ontwikkeling van nieuwbouwplannen wordt de functie ingevuld door twee adjunct-directeuren
 • Leidinggevend aan een school van 45 fte op het gebied personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden
 • Uitvoeren personeelsbeleid (werving en selectie, introductie, begeleiding, ziektebegeleiding, functioneringsgesprekken en beoordelingen)
 • Opstellen schoolplannen en meerjarenbeleid voor het onderwijs
 • Deelname aan het locatieafstemmingsoverleg (ontwikkelen en implementeren van locatiebeleid met de locatiemanager en eerste behandelaar, middels integraal management)
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering en vormgeving van het kwaliteitsbeleid binnen de school en participant van het organisatiebrede kwaliteitsbeleid ( INK)
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot het behandelklimaat op de school en in de inrichting, waarbij de jongere centraal staat en afstemming en samenwerking tussen school en inrichting de basis vormen

Functie overstijgende taken

 • Participant in werkgroep "Dagprogramma" waarin internaat en school een verbeterslag qua onderwijsinhoud en interne communicatiestructuren trachten te maken
 • Participant in werkgroep "nieuwbouw" waarin nieuwbouwplannen voor een gesloten en open school en vervangende nieuwbouw voor leefgroepen worden ontwikkeld. Deze plannen worden vanuit integraal management ontwikkeld.
 
Datum    Functie Organisatie    
01-09-2000 tot 31-08-2005 Unitmanager JJI Rentray
 • Leidinggevend aan een unit van twee teams 18 fte’s pedagogisch medewerkers én 12 beveiligers op het gebied van zorg, personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden
 • Uitvoeren personeelsbeleid (werving en selectie, introductie, begeleiding, ziektebegeleiding, roostering, functioneringsgesprekken en beoordelingen)
 • Opstellen van jaarplannen, -verslagen (inclusief financiële aanvragen en verantwoording) voor de betrokken unit
 • Participant locatiemanagement
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de groeps- en individuele behandeling van jongeren. Voorzitter van en verantwoordelijk voor de individuele behandelbespreking (I.B.B) van jongeren van de unit
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering en vormgeving van het kwaliteitsbeleid binnen de unit en participant van het organisatiebrede kwaliteitsbeleid.( INK)

Functie overstijgende taken

 • Interim management op een van de leefgroepen (van april 2002 tot december 2002)
 • Aansturen van de beveiliging (12 Fte) (van januari 2004 tot heden)
 • Crisis management op andere locatie bij een opvanggroep met coaching aan de desbetreffende leidinggevende en advisering aan het MT ten aanzien van de interne werk/teamprocessen, regelgeving en dagstructuur
 • Projectleider van het project "Taakverantwoordelijkheden" (van april 2002 tot november 2003)
 • Participeren in het project ST-EP (Supervised Transition – Electronic Program)
 
Datum    Functie Organisatie    
01-08-1999 tot 01-09-2000 Groepsleider/pedagogisch
medewerker, open groepen

J.J.I. Rentray

 
Datum    Functie Organisatie    
01-03-1992 tot 01-08-1999

Groepsleider/pedagogisch medewerker
Open en gesloten groepen

Jongerenhuis Harreveld

 
Datum    Functie Organisatie    

01-03-1989 tot 01-03-1992

Stukadoor

Stöteler Afbouw Bedrijf

01-10-1988 tot 01-03-1989

Vloeren

Schenk Afbouw Bedrijf

01-07-1988 tot 01-09-1988

Matroos / Stuurman M.S Sagitta

Fam. Timmerman

01-02-1987 tot 01-06-1988

Dienstplicht
105 Vouwbrug Compagnie te Wezep

Kon. Landmacht

01-09-1986 tot 01-02-1987

Matroos / Stuurman M.S. Sagitta

Fam. Timmerman

01-07-1984 tot 01-09-1986

Matroos M.S. Maria H

Fam. Hulsman

 

 

OPLEIDINGEN

Jaar Diploma  

2003

V.O. Organisatie & Management dienstverlenende sector

 

2001

H.B.O. Sociaal Pedagogische Hulpverlening

 

1997

M.B.O Sociaal Pedagogisch werk

 

1986

K.O.F.S ( Stichting Koninklijke Onderwijsfonds voor de Scheepvaart)
Matrozendiploma voor de Rijn- en Binnenvaart

 

1984

K.O.F.S ( Stichting Koninklijke Onderwijsfonds voor de Scheepvaart)

 
 
Jaar Cursus  
2017 STOP (Systeemtheoretische ontwikkelingsperspectief)  
2017 Supervisie Ellen Aptroot STP  

2007

Training Fysieke Weerbaarheid

 

2003

Competentie Management

 
2002

Ziekteverzuimbegeleiding

 
2002

Presentatie technieken

 
2002

D.R.P. (Dienst Rooster Programma)

 
2001

Training D.J.I. voor kwaliteit

 
2000

Interne auditor( INK)

 
1994

D.G.J.D Sector Jeugd

 
MCE Zorg en Wonen

MCE Zorg

Wij begeleiden jongeren in de stappen naar (meer) zelfstandigheid.
MCE Psychologie en diagnostiek

MCE Improve!
en MCE Diagnostiek

Psychologische begeleiding en diagnostiek.
MCE Deskundigheid

MCE Deskundigheid

Deskundigheids bevordering voor kleinschalige zorgorganisaties.

Staat voor

 • een respectvolle houding
 • maakt beloftes waar
 • in dialoog met de cliënt
 • een vraaggerichte oplossing

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd

Werkgebied

 • Oost Gelre
 • Winterswijk
 • Doetinchem
 • Bronckhorst
 • Aalten
 • Montferland
 • Oude IJsselstreek
 • Berkelland