Psychomotorische therapie (PMT)

Psychische klachten zoals stress, somberheid, angst, onzekerheid en verwardheid uiten zich vaak ook op een lichamelijke manier. Bij Psychomotore Therapie (PMT) kijken we naar de wisselwerking tussen lichaam en geest waarbij we via het lichaam werken.

Psychomotorische therapie kan je helpen wanneer:

  • je somber bent of je angstig, gespannen of overbelast voelt
  • je emotioneel worstelt met lichamelijke klachten, beperkingen of uiterlijk
  • je weinig energie hebt of juist je energie niet goed kwijt kunt
  • je moeite hebt met het ervaren en laten zien van emoties
  • je weinig controle hebt over emoties zoals verdriet, angst en boosheid
  • je problemen hebt met (lichamelijk) contact met andere mensen
  • je onzeker bent of negatief denkt over je lichaam
  • andere psychische problemen hebt als het gaat om je lichaam of bewegen

De behandeling kan zich richten op het vergroten van lichaamsbewustzijn en leren luisteren naar de signalen van je lichaam. Je krijgt PMT in groepsverband of 1-op-1, in een sportzaal of kleinere oefenzalen. Met gemakkelijke bewegingsvormen, sport en spel of lichaamsgerichte oefeningen krijg je meer zicht op je gevoelens en gedrag. Je oefent nieuw gedrag waar je meer tevreden mee bent.

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.