Karify eHealth

Binnen de praktijk werken we aanvullend met Karify eHealth. Dit is een online platform. Aan de hand van de diagnose kijken we welke module hieruit jou verder helpt. In de module kun je opdrachten maken en gebruik maken van psycho-educatie. Ook kan de behandelaar reageren, dit gebeurt eens per week.

Bij acute situaties werken we niet met Karify, dit vinden we niet gepast. Je mag altijd kiezen of je wel of niet met Karify wilt werken. E-health is altijd in combinatie met face-to-face gesprekken (blended behandeling).

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.