Gezinstherapie

Soms ontstaat er in gezinnen en/of families een heel negatief patroon waar eigenlijk iedereen onder lijdt. Dit werkt ook door op de kinderen. Zij leren niet hoe om te gaan met verschillen, gevoelens, grenzen en frustraties en weten later in hun eigen gezin dan ook niet goed hoe de problemen op een goede manier te hanteren. Gezinstherapie kan hier wat aan doen.

In gezinstherapie onderzoeken we de relaties binnen het gezin. We richten ons vooral op de sterke kanten van jullie gezin. Samen met jullie zoeken we naar manieren om de minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen, door sterke kanten en mogelijkheden binnen het gezin te gebruiken en uit te breiden. We hebben aandacht voor de verschillende rollen, posities en verwachtingen van elkaar in het gezin. Samen onderzoeken we welke manieren jullie helpen om elkaar weer te steunen en te begrijpen, moeilijke dingen te bespreken en het plezier terug te vinden in het gezin.

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.