EMDR traumabehandeling

Wat gebeurt er met je als je een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis hebt meegemaakt? Je kunt de gebeurtenis verwerken, maar je kunt ook vastlopen in deze verwerking. Dat zorgt er voor dat je je anders voelt, anders gedraagt, anders denkt of anders reageert op je omgeving. Vaak merk je zelf dat je je niet goed voelt, soms geeft je omgeving dit ook aan. Je realiseert je misschien niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan ook zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van diverse klachten. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is dan een goede behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?
De therapeut zal je vragen om aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over je traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal je vragen om de gebeurtenis opnieuw in gedachten te nemen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende prikkel (bijv licht of geluid). Bij MCE maken we ook gebruik van digital EMDR, waarbij je een taak in een soort spel moet doen, waardoor je zo afgeleid wordt dat je niet makkelijk meer aan de nare gebeurtenis kan denken.

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.