Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie onderzoek je samen met de therapeut wat jouw denkgewoonten zijn. De therapeut leert je vervolgens hoe je de gedachten die niet helpen en je slecht laten voelen om kunt buigen naar ‘helpende’ gedachten.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een korte, gestructureerde therapievorm die op het heden en op de toekomst is gericht. Jouw verhaal is belangrijk. Samen met de therapeut ontdek je hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan.

Cognitieve gedragstherapie richt zich vooral op jouw heden en minder op je verleden. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door allerlei huiswerk kom je gaandeweg tot nieuwe gedachten en ander, positiever, gedrag. Hierbij maken we ook vaak gebruik van een VR-bril.

Meedoen

Functioneren in de maatschappij. Samen leven en van betekenis zijn.

Connectie

De verbinding tussen ons en onze client in de maatschappij.

Eigen regie

Zelf de regie nemen over je leven, je eigen koers bepalen.